top of page

Vzor – Odstúpenie Od Zmluvy

 

Adresa predávajúceho:

JuPaMi, s.r.o.

Narcisová 4

90042

Dunajská Lužná

 

Adresa kupujúceho: doplňte prosím Vaše meno a adresu

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
vypíšte zoznam tovaru alebo aspoň číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený

Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky

Dátum prijatia tovaru: vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený

Dôvod odstúpenia od zmluvy: nie je povinnosťou spotrebiteľa ho uvádzať, avšak jeho dobrovoľným vyplnením nám môžete pomôcť k zlepšovaniu

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu, bankové spojenie, názov banky

 

S pozdravom

Vaše meno a priezvisko a Váš podpis

Dátum: doplňte dátum

bottom of page