top of page

PLAN TOYS

Plan Toys je už 30 rokov úspešne fungujúca značka vysoko kvalitných ekologických hračiek. Na ich výrobu využíva drevo z kaučukovníkov, ktoré už pre farmárov nemá hodnotu a dbá na to, aby boli opätovne vysadené nové stromy. Pri výrobe hračiek sa ďalej používa výhradne lepidlo bez formaldehydov a farby na vodnej báze, ktoré sú bezpečné, bez olova a iných ťažkých kovov. Výrobný proces je navrhnutý tak, aby sa šetrila energia a nedochádzalo k žiadnej produkcii odpadu. Hračky od PlanToys podporujú hru, kreatívne myseľ a učia deti o svete okolo nás. 

bottom of page